Atlas Estates z blisko 4 mln euro zysku w I półroczu 2018 r.

Atlas Estates z blisko 4 mln euro zysku w I półroczu 2018 r.

Dodano: 
Wykres
Wykres Źródło: Unsplash / Chris Liverani
Atlas Estates odnotowało 3,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,11 mln euro wobec 1,25 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,84 mln euro w I połowie 2018 r. wobec 15,22 mln euro rok wcześniej.

– W pierwszej połowie 2018 r. Grupa sfinalizowała sprzedaż 103 apartamentów w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie, realizując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mln euro. Do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach umów sprzedaży i przedsprzedaży nabywców znalazło 99% apartamentów – czytamy w raporcie.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 89 mln euro.

Na wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 3,9 mln euro (tj. o 5 proc.) w stosunku do poziomu 85,1 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2017 r. złożyły się przede wszystkim wyższa o 4,9 mln euro wycena hotelu Hilton na 30 czerwca 2018 r., oraz amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (odpis za rok w kwocie 1,1 mln euro dokonany w pierwszej połowie 2018 r.).

Po pierwszym półroczu zakończonym 30 czerwca 2018 r. zysk po opodatkowaniu wyniósł 3,9 mln euro wobec zysku netto w wysokości 0,7 mln euro odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak czytamy w raporcie, na tak istotną poprawę wyniku złożyły się przede wszystkim:

  • zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mln euro, o którym mowa powyżej, zrealizowany w związku z zakończeniem w pierwszej połowie 2018 r. sprzedaży w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie
  • zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnej (Atlas Tower, poprzednia nazwa: Millennium Plaza) ze spadku jej wartości wynoszącym 4,3 mln euro w I poł. 2017 r., do wzrostu jej wartości wynoszącym 2,5 mln euro odnotowanego w I poł. 2018 r.
  • zmiany poziomu różnic kursowych z zysku w kwocie 2,9 mln euro w I poł. 2017 r. na stratę w kwocie 1,9 mln euro w I poł. 2018 r., głównie za sprawą umocnienia się walut krajowych w I poł. 2017 r. wobec 5-procentowego spadku kursu PLN i 6-procentowego obniżenia kursu HUF w I poł. 2018 r.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

Źródło: ISBnews
 

Czytaj także