Murapol pobija rekordy

Murapol pobija rekordy

Dodano: 
Osiedle Śląskie Tarasy
Osiedle Śląskie Tarasy / Źródło: Murapol
Murapol sprzedał 2691 mieszkań w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r., co oznacza wzrost o 9 proc. r/r, podała spółka. W tym samym czasie przekazał klientom 1204 lokale, czyli o ok. 30 proc. więcej r/r. W samym III kwartale w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 826 lokali, co jest rekordem w historii Murapolu.

Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży oraz przekazań mieszkań po trzech kwartałach, grupa podtrzymuje cele na cały 2018 rok: sprzedaż 3,7 tys. mieszkań (ok. 3,6 tys. w 2017) oraz wydanie kluczy do 2,6 tys. lokali (1,15 tys. w 2017). Zarząd spółki Murapol utrzymuje założenia dotyczące dalszego zrównoważonego rozwoju i oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w grupie na poziomie poniżej 0,6 na koniec 2019 r.

– W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku Grupa Murapol sprzedała 2691 lokali mieszkalnych, w tym 2063 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. Wynik wypracowany w ciągu trzech kwartałów br. jest o 9 proc. wyższy w stosunku do poziomu z analogicznego okresu ub.r. W samym III kwartale łączna sprzedaż wyniosła 893 lokali mieszkalnych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku Grupa Murapol przekazała klucze do 1204 lokali mieszkalnych. W III kwartale br. Grupa przekazała klientom 826 lokali, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy – czytamy w komunikacie.

W III kwartale br. grupa uruchomiła komercjalizację 6 nowych projektów mieszkaniowych, w ramach których postawiła do dyspozycji klientów 1023 mieszkania o odpowiadającej im łącznej powierzchni użytkowej blisko 44,2 tys. m kw. Nowe lokale zostały zaoferowanych m.in. w Łodzi, Wrocławiu oraz Gdyni. Łącznie od początku br. Murapol zaoferował ponad 3,2 tys. nowych mieszkań, powstających w 19 projektach inwestycyjnych zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Katowice, Gliwice, Tychy czy Wieliczka, podano także.

Plan Murapolu do końca roku zakłada wprowadzenie do sprzedaży kolejnych ponad 1,2 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 52 tys. m2 w inwestycjach będących zarówno nowymi przedsięwzięciami deweloperskimi, jak i kolejnymi etapami już realizowanych projektów mieszkaniowych. – Łącznie w całym 2018 roku grupa wprowadzi do sprzedaży ok. 4,4 tys. lokali mieszkalnych –podkreślono.

Na zakończenie III kwartału 2018 roku, portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6081 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 268,8 tys. m kw. powstających w 32 projektach. W efekcie dokonujących się w ostatnim czasie zmian polegających na koncentracji całego potencjału spółki na jej podstawowej działalności - deweloperskiej, osiągnęła ona długookresową możliwość realizowania powtarzalnego poziomu przekazań, tj. 800 - 1000 mieszkań kwartalnie, czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2018 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości 637,4 mln zł, pod budowę blisko 21,4 tys. lokali mieszkalnych. Nieruchomości o wartości ok. 394,5 mln zł netto, są opłacone w całości i stanowią własność grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę blisko 12,3 tys. mieszkań. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne, które dostarczane będą do produkcji we właściwym czasie (just-in-time), obecnie objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę 9,1 tys. lokali mieszkalnych. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi ponad 242,8 mln zł, wskazano także w materiale.

– W III kwartale br., zgodnie z zapowiedziami, znacznie zwiększyliśmy liczbę przekazanych klientom mieszkań. Bazując na harmonogramie realizowanych, obecnie inwestycji zakładamy jeszcze więcej wydań w nadchodzących miesiącach i podtrzymujemy plan przekazań na bieżący rok w liczbie 2,6 tys. lokali – podsumował prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także