Awbud ze stratą ponad 3,5 mln zł netto za I połrocze

Awbud ze stratą ponad 3,5 mln zł netto za I połrocze

Dodano: 
Plac budowy
Plac budowy / Źródło: Unsplash / Luke Besley
Awbud odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,58 mln zł wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,62 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 108,3 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 3,71 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

– Grupa kapitałowa Awbud zakończyła I półrocze 2018 roku stratą netto na poziomie 3 559 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 237 tys. zł zanotowanego w I półroczu 2017 roku. Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy: spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku o 9 672 tys. zł tj. o 8,9%; wzrost marży brutto ze sprzedaży realizowanych kontraktów o 4 613 tys. zł w stosunku do wyniku osiągniętego w okresie porównawczym przy jednoczesnym wzroście wskaźnika marżowości o 4,8 p.p.; zmniejszenie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o 1,8% w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku; poniesiona strata na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 1 292 tys. zł wobec dodatniego wyniku w wysokości 6 120 tys. zł w pierwszym półroczu 2017 roku; ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 1 043 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym odnotowano zysk na działalności finansowej w wysokości 896 tys. zł – czytamy w raporcie.

W okresie sprawozdawczym, w porównaniu do I półrocza 2017 roku, Grupa zrealizowała niższe przychody ze sprzedaży, osiągając jednak wyższy wynik brutto ze sprzedaży. Wynik brutto jest niższy niż przed rokiem ze względu na ujęcie w roku poprzednim okresie jednorazowej transakcji sprzedaży wierzytelności na kwotę 7 mln zł, podano także.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. Murapol posiada łącznie 66% akcji Awbudu.

Czytaj też:
Robyg odnotował ponad 35 mln zł zysku netto

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także