Ugoda między Mostostal Warszawa a lotniskiem w Modlinie zawarta

Ugoda między Mostostal Warszawa a lotniskiem w Modlinie zawarta

Dodano: 
Lotnisko
Lotnisko / Źródło: Unsplash / Ashim D’Silva
Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę sądową z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin w ramach postępowania na tle realizacji umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin", podał Mostostal. Na podstawie ugody konsorcjum zapłaci portowi 0,5 mln zł.

– Na podstawie przedmiotowej ugody konsorcjum, w skład którego wchodziła spółka wspólnie z innym podmiotem tytułem dochodzonych pozwem roszczeń zobowiązały się do zapłaty na rzecz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin sp. z o.o. kwoty w wysokości 500 tys. zł. Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w dniu 18 października 2018 r. wydał postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania – czytamy w komunikacie.

W grudniu 2017 r. Mostostal Warszawa powziął informację o złożeniu przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin pozwu o zapłatę solidarnie od pozwanych kary umownej w wysokości 81,58 mln zł z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek w zakresie ww. umowy. Wartość umowy wyniosła 69,53 mln zł brutto.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także