Ronson na dużym plusie w III kwartale

Ronson na dużym plusie w III kwartale

Dodano: 
City Link
City Link Źródło: Ronson Development
Ronson Development odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

– Największy udział w wynikach minionego kwartału miał pierwszy z ośmiu zaplanowanych etapów osiedla Miasto Moje na Białołęce, gdzie przekazaliśmy klientom klucze do 123 lokali o łącznej wartości 34,6 mln zł i marży brutto przekraczającej 24 proc. Znaczący wpływ na zaraportowane wyniki miał ponadto projekt Nova Królikarnia na Mokotowie. W trzecim kwartale przekazaliśmy tam co prawda tylko 29 lokali, przy czym były to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej cenie jednostkowej, wynoszącej średnio około 1 mln zł – łączna wartość lokali przekazanych w tym projekcie wyniosła 29 mln zł. – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Rami Geris, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,92 mln zł wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,04 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 36,05 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 15,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 253,25 mln zł w porównaniu z 182,23 mln zł rok wcześniej.

– Przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2018 r. sięgnęły 253,3 mln zł i były o 39 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w ramach projektu joint venture City Link I, całkowite przychody wyniosły 277,4 mln zł (wzrost o 45 proc. rok do roku). – dodano.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały br. wyniósł 42,1 mln zł, co oznacza wzrost o 43 proc. rok do roku. Średnia marża brutto na inwestycjach mieszkaniowych przekazanych klientom w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku (uwzględniając City Link I) wyniosła 17,9 proc. wobec 16,1 proc. przed rokiem, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 15,84 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

Źródło: ISBnews
 

Czytaj także