Erbud ze zleceniami za niemal 2,5 mld zł

Erbud ze zleceniami za niemal 2,5 mld zł

Dodano: 
mieszkanie na wynajem
mieszkanie na wynajem / Źródło: Unsplash / Kirill Zakharov
Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości niemal 2,5 mld zł na koniec III kw. 2018 r., tj. o 16 proc. większy niż rok wcześniej, podała spółka.

– Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 2458 mln zł, a więc o 16 proc. większy niż rok wcześniej. Portfel zamówień przypadający na 2018 rok wyniósł 625 mln zł, na 2019 rok: 1573 mln zł, a na dalsze lata (2020-2021): 260 mln zł. Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec września 2018 r. wyniósł 21 proc. – czytamy w komunikacie.

– Istotnym elementem modelu biznesowego ERBUD-u, zapewniającym grupie długofalową stabilność, jest dywersyfikacja geograficzna i segmentowa. Jest ona szczególnie ważna w tych okresach, kiedy zła sytuacja w jednej gałęzi budownictwa może być zniwelowana dobrymi wynikami uzyskanymi w innym segmencie. Na koniec września bardzo dobre wyniki odnotowała nasza niemiecka spółka serwisowa IVT, która osiągnęła wynik netto na poziomie 4,6 mln zł, a także spółka inżynieryjno-drogowa PBDI, której wynik netto wyniósł 5 mln zł. Pozyskany portfel zleceń pozwoli Grupie utrzymać dodatni wynik w kolejnych okresach. – skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Łączne przychody Grupy Erbud wyniosły na koniec września 1625 mln zł i wzrosły o 27proc. rok do roku.

– Po trzech kwartałach 2018 r. przychody Grupy Erbud z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 1064 mln zł i wzrosły o 19 proc. rok do roku. Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego wyniosły 231 mln zł i wzrosły o 38 proc.. Największy wzrost odnotował jednak segment inżynieryjno-drogowy, który zwiększył przychody o niemal 150 proc., do 181 mln zł. – czytamy w komunikacie.

Z kolei łączne przychody grupy z działalności zagranicznej - zarówno w segmencie kubaturowym, jak i energetyczno-serwisowym - wyniosły 220 mln zł i wzrosły o 52 proc. rok do roku.

– Pomimo zanotowanej straty w ujęciu narastającym, Grupa Erbud niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to zmniejszenie zadłużenia netto o 45,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r., co oznacza redukcję długu o prawie 50 proc. Na koniec września grupa miała do dyspozycji 90 mln zł środków pieniężnych. – podkreślono także.

W I-III kw. 2018 r. Grupa Erbud zanotowała 27,1 mln zł straty EBIT i 24,7 mln zł straty netto wobec odpowiednio 25 mln zł zysku EBIT i 14,9 mln zł zysku netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Spółka zaznacza, że strata EBIT po trzech kwartałach była niższa o 13,3 mln zł, a strata netto niższa o 5,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

Źródło: ISBnews

Czytaj także