Unibep z zyskiem w III kwartale wyższym niż rok temu

Unibep z zyskiem w III kwartale wyższym niż rok temu

Dodano: 
Grilstad Park B3
Grilstad Park B3 / Źródło: Unibep
Unibep odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,23 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,47 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 397,82 mln zł rok wcześniej.

Czytaj też:
Unibep zbuduje osiedle na warszawskim Żoliborzu

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 25,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 226,78 mln zł w porównaniu z 1 071,02 mln zł rok wcześniej.

– Grupa Unibep zakończyła III kwartał 2018 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 1227 milionów złotych (+15 proc. rok do roku) i zyskiem netto [ogółem] w wysokości 26,9 milionów złotych (+15 proc. rok do roku). Jednocześnie należy podkreślić, że branża budowlana od wielu kwartałów musi zmierzyć się z wieloma problemami, które istotnie wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Co prawda produkcja budowlano- montażowa dynamicznie rośnie (w tempie po kilkanaście procent rok do roku), to jednak niekorzystne tendencje – wyższe ceny materiałów, problemy z niedoborem siły roboczej, rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców i pracowników – mają niekorzystny wpływ na sytuację całej branży budowlanej. Niestety, ta tendencja utrzymuje się we wszystkich segmentach branży i – co gorsza – brak pracowników i podwykonawców nie pozwalają dzisiaj sądzić, aby ta sytuacja uległa szybko zmianie. – napisał prezes Leszek Gołąbiecki w komentarzu do wyników.

– Dlatego by przeciwstawić się tej trudnej sytuacji rynkowej, w tym od wzrostu kosztów materiałów i usług, rozbudowujemy siły własne, zwłaszcza w segmentach infrastrukturalnym i produkcyjnym oraz utrzymujemy i wzmacniamy zbudowane przez wiele lat dobre relacje z podwykonawcami i dostawcami. Zatrudnienie w Grupie Unibep na koniec września 2018 roku wyniosło 1476 osób. Poza tym utrzymujemy i konsekwentnie rozbudowujemy kompetencje w każdym segmencie budowlanym, by być konkurencyjnym na coraz bardziej wymagającym rynku. Nasze generalne wykonawstwo w kraju prowadzi jeszcze prace przy realizacji trudnych umów podpisanych w latach 2016-2017, jednak z końcem bieżącego roku większość tych kontraktów zostanie skończonych, a projekty z akwizycji 2018 roku są pozyskane z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej. Ważne podkreślenia jest, że nasi długoletni partnerzy - inwestorzy prywatni - wykazują duże zrozumienie dla trudnej sytuacji w branży i godzą się na waloryzację wynagrodzenia za nasze usługi. Pracujemy głównie w segmencie mieszkaniowym w Warszawie i taką politykę będziemy utrzymywać, jednakże sytuacja skłania nas do większej dywersyfikacji – zarówno pod względem geograficznym (prócz Warszawy i Poznania, pracujemy m.in. w Krakowie, Łodzi i okolicach), jak i produktowym (kilka realizacji przemysłowych). – napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 3,8 mln zł wobec 28,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także