GUS podał dane z rynku nieruchomości za I-III kwartał 2018 r.

GUS podał dane z rynku nieruchomości za I-III kwartał 2018 r.

Dodano: 
Statystyki
Statystyki / Źródło: Unsplash / Chris Liverani
Główny Urząd Statystyczny podsumował dane z rynku nieruchomości w okresie I-III kwartał 2018 roku.

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania wzrosła o 0,2 proc. rok do roku do 16950 w okresie I-III kw. 2018 r., a budynków rozbudowanych spadła o 1,5% proc. rok do roku do 2729, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła w tym czasie 11558 tys. m kw., tj. o 1,2 proc. mniej niż w roku poprzednim.

– Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (29,2 proc.) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (18,5 proc.). Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w trzech kwartałach 2018 roku przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (45,2 proc.). Znaczące udziały miały pozostałe budynki niemieszkalne (21,0 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (13,7 proc.). – czytamy w komunikacie.

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I-III kwartale 2018 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1803 tys. m kw.), wielkopolskim (1592 tys. m kw.) i śląskim (1247 tys. m kw.), najmniejszą zaś w opolskim (280,6 tys. m kw.), świętokrzyskim (281 tys. m kw.) i lubuskim (343,2 tys. m kw.). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 44,1 proc.), lubuskim (26,0 proc.), pomorskim (17,8 proc.) oraz małopolskim (17,6 proc.).

– W I-III kwartale 2018 roku wydano pozwolenia na budowę 27 387 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16707 tys. m kw. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił przyrost powierzchni o 6,2 proc., natomiast w przypadku liczby budynków odnotowano spadek o 5,2 proc. Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (więcej o 82,4 proc.), budynków przemysłowych i magazynowych (14,5 proc.) oraz handlowo-usługowych (2,2 proc.). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (45,5 proc.), pozostałe budynki niemieszkalne (22,0 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (12,5 proc.). – czytamy dalej w raporcie.

Ponadto w I-III kw. wydano 36619 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowi wzrost o 5,6 proc. w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku, podał też GUS.

Źródło: ISBnews

Czytaj także