Murapol powiększa bank ziemi kupując nowy grunt we Wrocławiu

Murapol powiększa bank ziemi kupując nowy grunt we Wrocławiu

Dodano: 
Budowa
Budowa / Źródło: Pixabay / Nikguy
GPDP Finanse, spółka zależna Murapolu, zawarła z Ronson Development South przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 0,45 ha położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej za cenę 6,5 mln zł netto, podał Murapol.

– Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez kupującego ostatecznych i prawomocnych kompleksowych decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach sąsiednich, o których mowa poniżej. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się warunku zawieszającego, nie później niż w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku spełnienia warunku zawieszającego w okresie od 30 kwietnia do 30 listopada 2019 roku sprzedający może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Warunek zawieszający jest zastrzeżony na korzyść kupującego. Prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w związku z uchylaniem się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przysługuje stronom w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:
Murapol w drodze na giełdę

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek przy ul. Buforowej we Wrocławiu, na których Murapol planuje realizację inwestycji deweloperskich. Nabycie nieruchomości, o której mowa w niniejszym raporcie, umożliwi zwiększenie dotychczas zakładanej w ramach ww. inwestycji powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) o ok. 6 tys. m kw., w tym budowę ok. 120 lokali mieszkalnych.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także