Zawirowania w Polnordzie

Zawirowania w Polnordzie

Dodano: 
Rezydencja Brzozowy Zakątek
Rezydencja Brzozowy Zakątek / Źródło: Polnord
Siedmiu akcjonariuszy Polnordu zawarło porozumienie w sprawie zasad zbycia akcji firmy.

Akcjonariusze Polnordu: PKO Bank Polski, Neptun FIZAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU FIO Parasolowy, PZU FIO Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny FIO Universum oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie zawarli porozumienie ws. przeglądu opcji strategicznych dla posiadanych akcji Polnordu, oraz zasad ich zbycia.

– Przedmiotem porozumienia jest m.in. dokonanie przez strony wspólnego przeglądu opcji strategicznych dotyczących przysługujących stronom akcji w spółce oraz ustalenie zasad wspólnego zbywania akcji spółki przez strony porozumienia i ich podmioty zależne, w przypadku gdy w wyniku oceny wniosków z przeglądu opcji strategicznych każda ze stron uzna zasadność wspólnego zbycia akcji spółki. – czytamy w komunikacie.

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się, że podejmą wszelkie dopuszczalne i racjonalnie uzasadnione działania zmierzające do sprzedaży wszystkich akcji spółki posiadanych przez strony i ich podmioty zależne, w szczególności w drodze odpowiedzi na wezwanie, podano także.

– Strony zobowiązały się również powiadamiać się nawzajem o otrzymanych ofertach sprzedaży akcji spółki. – czytamy dalej.

Czytaj też:
Polnord podsumowuje rok 2018. Było nieco lepiej niż rok wcześniej

Porozumienie zawarto na okres do 17 stycznia 2020 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także