Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna oddany 3 miesiące przed terminem

Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna oddany 3 miesiące przed terminem

Dodano: 
droga S51
droga S51 / Źródło: Budimex
Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna gotowy. Budmiex oddał trzy miesiące przed planowanym terminem dziesięć kilometrów drogi S51.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odebrała dziś od wykonawcy - firmy Budimex - dziesięciokilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna na drodze S51 od węzła Jaroty do węzła Olsztyn Wschód. Mimo kontraktowego terminu zakończenia prac do 29 kwietnia inwestycja jest gotowa trzy miesiące wcześniej.

W ramach inwestycji stworzono trzy węzły drogowe – Jaroty, Pieczewo oraz Olsztyn Wschód. Inwestorem obwodnicy jest olsztyński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Całkowita wartość kontraktu to ponad 1 mld zł brutto. Prace związane z budową obwodnicy Olsztyna rozpoczęły się w lipcu 2016 r.

Ze względu na grząski teren, który panował na placu budowy, wykonawca musiał wzmocnić teren aż 7 mln ton ziemi.

– Żeby ustabilizować podmokły i grząski teren, na którym powstała obwodnica trzeba było nawieźć w tym miejscu 7 mln ton gruntu – to równowartość objętości 5 Stadionów Narodowych w Warszawie – mówi Dariusz Blocher, Prezes Budmieksu.

Powstało też około 7 tys. m kw. ekranów akustycznych. Podczas robót mostowych wykonano 3,5 tys. ton konstrukcji stalowej, 5,7 tys. ton stali zbrojeniowej i 51 tys. m sześciennych betonu konstrukcyjnego. Największym wyzwaniem inżynieryjnym był z kolei most na rzece Łynie, który jest jednoprzęsłową konstrukcją stalową z ustrojem żelbetowym.

– Most ten, mający 138 m długości, był budowany na grząskim terenie, więc wymagał wielkiej precyzji w planowaniu i wykonywaniu działań budowlanych – mówi Dariusz Blocher.

Poza trasą główną, prace prowadzone przez Budimex obejmują także wybudowanie trzech węzłów drogowych – Olsztyn Jaroty, Olsztyn Pieczewo i Olsztyn Wschód, dróg serwisowych oraz remont odcinków wybranych dróg lokalnych.

Projekt zakładał stworzenie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o nawierzchni bitumicznej oraz 23 obiektów mostowych: 12 wiaduktów nad drogą ekspresową, 3 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 1 wiadukt kolejowy, 1 kładkę dla pieszych. Kontrakt obejmował również budowę urządzeń odwadniających korpus drogowy, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia, sieci energetycznych, urządzeń teletechnicznych. Budimex odpowiadał także za stworzenie Systemu Zarządzania Ruchem.

/ Źródło: Budimex

Czytaj także