Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna oddany 3 miesiące przed terminem

Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna oddany 3 miesiące przed terminem

Dodano: 
droga S51
droga S51 / Źródło: Budimex
Kolejny odcinek obwodnicy Olsztyna gotowy. Budmiex oddał trzy miesiące przed planowanym terminem dziesięć kilometrów drogi S51.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odebrała dziś od wykonawcy - firmy Budimex - dziesięciokilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna na drodze S51 od węzła Jaroty do węzła Olsztyn Wschód. Mimo kontraktowego terminu zakończenia prac do 29 kwietnia inwestycja jest gotowa trzy miesiące wcześniej.

W ramach inwestycji stworzono trzy węzły drogowe – Jaroty, Pieczewo oraz Olsztyn Wschód. Inwestorem obwodnicy jest olsztyński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Całkowita wartość kontraktu to ponad 1 mld zł brutto. Prace związane z budową obwodnicy Olsztyna rozpoczęły się w lipcu 2016 r.

Ze względu na grząski teren, który panował na placu budowy, wykonawca musiał wzmocnić teren aż 7 mln ton ziemi.

– Żeby ustabilizować podmokły i grząski teren, na którym powstała obwodnica trzeba było nawieźć w tym miejscu 7 mln ton gruntu – to równowartość objętości 5 Stadionów Narodowych w Warszawie – mówi Dariusz Blocher, Prezes Budmieksu.

Powstało też około 7 tys. m kw. ekranów akustycznych. Podczas robót mostowych wykonano 3,5 tys. ton konstrukcji stalowej, 5,7 tys. ton stali zbrojeniowej i 51 tys. m sześciennych betonu konstrukcyjnego. Największym wyzwaniem inżynieryjnym był z kolei most na rzece Łynie, który jest jednoprzęsłową konstrukcją stalową z ustrojem żelbetowym.

– Most ten, mający 138 m długości, był budowany na grząskim terenie, więc wymagał wielkiej precyzji w planowaniu i wykonywaniu działań budowlanych – mówi Dariusz Blocher.

Poza trasą główną, prace prowadzone przez Budimex obejmują także wybudowanie trzech węzłów drogowych – Olsztyn Jaroty, Olsztyn Pieczewo i Olsztyn Wschód, dróg serwisowych oraz remont odcinków wybranych dróg lokalnych.

Projekt zakładał stworzenie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o nawierzchni bitumicznej oraz 23 obiektów mostowych: 12 wiaduktów nad drogą ekspresową, 3 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt, 1 wiadukt kolejowy, 1 kładkę dla pieszych. Kontrakt obejmował również budowę urządzeń odwadniających korpus drogowy, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia, sieci energetycznych, urządzeń teletechnicznych. Budimex odpowiadał także za stworzenie Systemu Zarządzania Ruchem.

Źródło: Budimex

Czytaj także