Trendy przywództwa w sektorze budowlanym

Trendy przywództwa w sektorze budowlanym

Dodano: 
Krzysztof Reniewski, prezes spółki Budren, inżynier budowlany
Krzysztof Reniewski, prezes spółki Budren, inżynier budowlany Źródło: Budren
Stawiając na rozwój komptencji społecznych, zarządzanie zdalne i akcjonariat pracowniczy, firma budowlana wzmacnia swoją pozycję na rynku i staje mocniejszą organizacją

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej, większa popularyzacja drewna jako materiału budowalnego to wszystko klarowne kierunki rozwoju branży budowlanej, do których zarządy muszą się dostosować. Dzięki właściwym zmianom firmy są w stanie nie tylko przetrwać, ale także rozwinąć się i zająć bardziej konkurencyjną pozycję na rynku. Do tych zmian zaliczyć należy aspekty ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, technologiczne, prawne i ekologiczne, a także przywódcze. Dobry leadership zmniejsza liczbę odejść pracowników, wzmacnia lojalność i morale, a także potrafi przyciągnąć do siebie największe talenty z rynku.

Umiejętności miękkie

Po pierwsze, lider branży rozwija swoje umiejętności twarde i aspekt miękki, czyli kompetencje społeczne. Są to umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, które pomagają osiągnąć cele w życiu osobistym i zawodowym. Wśród nich znajdą się m.in. zarządzanie kryzysowe, personal branding, perswazja, planowanie, zarządzanie emocjami, budowanie relacji, komunikacja, zmiana zachowań, coaching, motywowanie i wiele innych. Ich rozwój, jak pokazują badania, jest kluczowy ‒ według Deloitte Access Economics, zawody wymagające wielu umiejętności miękkich będą stanowić 66 proc. wszystkich miejsc pracy do 2030 roku.

Zagrożone postępującą robotyzacją zawody oparte na umiejętnościach manualnych będą stopniowo odchodziły do lamusa, co wymusza na pracownikach adaptację do nowych warunków. Dotyczy to przede wszystkim managerów, którzy historycznie opierają swój zawód na wielu filarach z zakresu kompetencji społecznych, m.in. komunikacji, motywacji, zmianie emocji i zachowań, budowaniu relacji, perswazji.

Trend: praca zdalna

Po drugie, wzrasta zapotrzebowanie na pracę zdalną. Ta preferencja nie jest niczym nowym, bo wykazywało ją już pokolenie millenialsów (grupa licząca dziś blisko 9 mln osób), ale pandemia znacznie przyspieszyła jej standaryzację. Dziś ponad 80 proc. osób, które już miało z tą formą pracy do czynienia, oczekuje, by ustawodawca zagwarantował tę możliwość prawnie ‒ wynika z badania zleconego przez Personnel Service. Dotyczy to szczególnie szczebla managerskiego, który dzięki tej formie pracy może kontrolować procesy na więcej niż jednej budowie jednocześnie, a także mieć bezpośredni dostęp do podległych pracowników i weryfikować ich działania. I choć branża budowlana przeszła przez pandemię względnie obronną ręką, a jej natura uniemożliwia pracę całkowicie zdalną, to jednak ten globalny trend wyraźnie na nią wpływa i wymaga od kadry zarządzającej umiejętności także zdalnego prowadzenia organizacji. Wiąże się z to ze zmianą organizacji pracy, kompetencjami komunikacyjnymi umożliwiającymi precyzyjne delegowanie, używaniem nowoczesnego oprogramowania pozwalającego na weryfikację procesów zachodzących w firmie.

Akcjonariat pracowniczy

Po trzecie, obserwowany jest kolejny trend związany z lojalizacją pracownika – jest nim akcjonariat. Ten koncept polega na włączeniu pracowników firmy we współtworzenie przedsiębiorstwa i udział w generowanych przez niego zyskach. Dzięki takiemu rozwiązaniu wzrasta zaangażowanie i oddanie członków zespołu, którzy traktując firmę jako również swoją, inwestują w nią serce i energię w szczególny sposób. Rozwijając ją, robią to bowiem dla siebie i współpracują z sobą tak, by spółka osiągała jak najlepsze wyniki. Jest to przejście z myślenia w kategoriach tylko swoich na myślenie zespołowe, zmiana koncentracji z „patrzenia na drzewo” na „patrzenie na las” i świadomość swojej istotności.

Akcjonariat pracowniczy może zatrzymać managera w jednej organizacji na długie lata i ograniczyć chęć odejścia do konkurencyjnego przedsiębiorstwa, a także zachęca pracowników niższego szczebla do rozwoju i osiągania kolejnych etapów swojej ścieżki kariery. Automatycznie rozwija to także firmę, która zwiększa lojalność kadry i wiąże ją silniej z sobą.

Stawiając na rozwój komptencji społecznych, zarządzanie zdalne i akcjonariat pracowniczy firma budowlana wzmacnia swoją pozycję na rynku i staje mocniejszą organizacją. Należy zwrócić więc szczególną uwagę na te kierunki, bo umożliwiają one podnoszenie zysków i osiąganie lepszych wyników w krótszym czasie.

Źródło: Budren
 

Czytaj także