Banki przewidują spadek zainteresowania kredytami mieszkaniowymi

Banki przewidują spadek zainteresowania kredytami mieszkaniowymi

Dodano: 
Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kwartale tego roku oraz niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie. Po stronie kredytów dla przedsiębiorców oczekiwany jest wzrost popytu przez pojedyncze banki, ale tylko w sektorze długoterminowych kredytów dla małych i średnich firm, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

– Na IV kwartał 2018 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto ok. -15 proc.) oraz oczekują istotnego spadku popytu (procent netto ok. -40 proc.). – czytamy w ankiecie.

W III kwartale 2018 r. banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. NBP podał, że w opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, ale również czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. atrakcyjna oferta cenowa. Natomiast w kierunku spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oddziaływało zaostrzenie kryteriów ich udzielania.

Trudniej o kredyt

W III kwartale 2018 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, a skala zaostrzenia była znacznie większa niż przewidywana we wcześniejszej edycji ankiety. Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową oraz pozaodsetkowe koszty kredytu.

– W opinii ankietowanych podmiotów, do zmiany polityki kredytowej przyczyniły się głównie przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej oraz inne przyczyny nieuwzględnione w ankiecie, tj. zmiana procedur kalkulacji zdolności kredytowej z uwzględnieniem zmiany wieku emerytalnego kredytobiorców. – czytamy dalej.

Czytaj też:
Podatek bankowy nie zahamował inwestycji na rynku nieruchomości

W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu.

– Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w III kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie swoją bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową, wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (branża budowlana, paliwowa oraz handel spożywczy) oraz przewidywaną sytuacją gospodarczą. Czynnikami uzasadniającymi łagodzenie polityki kredytowej była z kolei presja konkurencyjna. – czytamy dalej.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 proc.

Czytaj też:
Kredyt hipoteczny? Przyszykuj nawet 100 tys. zł w gotówce

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także