Awbud wybuduje na Mokotowie dwa bloki dla Murapolu

Awbud wybuduje na Mokotowie dwa bloki dla Murapolu

Dodano: 
Budowa
Budowa / Źródło: Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Awbud został wybrany na generalnego wykonawcę budowy dwóch nowych bloków na ul. Cybernetyki. Inwestorem jest firma Murapol.

Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 15 oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, podała spółka.

– Umowa przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiot umowy oraz wynagrodzenia w związku z wykonaniem węzłów cieplnych, przyłącza telekomunikacyjnego oraz robót aranżacyjnych. Umowa określa także zakres robót pozostających po stronie inwestora. Zakończenie prac objętych przedmiotem umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do dnia 19 listopada 2019 r. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ponad 69 mln zł, które podlega powiększaniu o podatek VAT. – czytamy w komunikacie.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także