Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce legalizacji samowoli budowlanych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce legalizacji samowoli budowlanych

Dodano: 
Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju / Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Jedną ze zmian postulowanych przez resort ma być ułatwienie legalizacji samowoli budowlanych starszych niż 20 lat.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje zmiany w prawie budowlanym. Resort chce wprowadzić prostą procedurę dla samowoli budowlanych niezagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Legalizacja takich nieruchomości byłaby prostsza i bezpłatna. Dotyczyć ma to jednak wyłącznie budynków, które zostaną sprawdzone pod kątem geodezyjnym i prawnym.

– Chcemy, żeby Polacy, którzy żyją dziś w niepewności, to znaczy nie wiedzą, czy ich budynki są legalne, aby mogli je w sposób łatwy i bezpłatny zalegalizować. Jeśli ktoś mieszka w budynku 20 lat i nikt tym budynkiem się nie interesował: ani sąsiedzi, ani nadzór budowlany i nikomu nie przeszkadzał, będzie mógł to zrobić w łatwy sposób. Jeśli właściciel oświadczy, że budynek jest eksploatowany co najmniej 20 lat, dostarczy inwentaryzację geodezyjną oraz ekspertyzę budowlaną, która potwierdzi, że ten budynek jest bezpieczny i nikomu nie zagraża, będzie mógł go zalegalizować raz na zawsze. – mówi Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń.

Resort zaznacza, że chodzi o budynki, które powstały przed 1995 rokiem i wobec których nie ma żadnych kontrowersji.

– Wprowadzamy okres 20-letni, bo dziś mamy sytuację, w jakiej nigdy nie można bez problemu zalegalizować samowoli. To adekwatny okres. Dziś legalizacja jest trudna, to skomplikowana procedura, potrzebna jest zgodność z planem i są wysokie opłaty, które nie zachęcają do tego, żeby legalizować samowole. W ubiegłym roku zalegalizowano 300 obiektów, a rozbiórek było 2 tysiące. – dodał minister.

Nowe przepisy

Funkcjonowanie nielegalnych obiektów budowlanych wiąże się z pominięciem przez ich właścicieli stosowania przepisów rozdziału 6 prawa budowlanego zapewniających utrzymanie budynków w prawidłowym stanie technicznym i ich bezpieczne użytkowanie. Takie postępowanie może nieść za sobą negatywne skutki związane z powstaniem zagrożenia w obiektach, które nie są poddawane okresowym kontrolom.

Nowa procedura powinna zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować ich stan prawny oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo. Zalegalizowane obiekty budowlane podlegają okresowym kontrolom wynikającym z Prawa budowlanego. Będą mogły być legalnie przebudowywane lub remontowane. Rozwiązanie będzie dotyczyć tylko takich obiektów, co do których do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej, a z ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że obiekt można bezpiecznie użytkować. – czytamy w komunikacie przesłanym przez resort.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 0

Czytaj także