Co się dzieje z polisą po sprzedaży mieszkania?
Artykuł sponsorowany

Co się dzieje z polisą po sprzedaży mieszkania?

Dodano: 
Ubezpieczone mieszkanie
Ubezpieczone mieszkanie / Źródło: Materiały prasowe
Sprzedaż – lub kupno – mieszkania i domu na rynku wtórnym wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest domknięcie kwestii polisy mieszkaniowej. Co dzieje się z ubezpieczeniem mieszkania poprzedniego właściciela? Czy nabywca może ją przejąć, czy też jest ona rozwiązywana? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Czy polisa mieszkaniowa może zostać przeniesiona na nowego właściciela?

Od 12 sierpnia 2007 roku, a więc już od dość dawna, istnieje możliwość przeniesienia polisy mieszkaniowej zbywcy na nabywcę mieszkania. Podstawą prawną stanowi Art. 823. § 1., który jasno stwierdza, że: W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.[1]

Co się zmieniło? Po 12 sierpnia 2007 przede wszystkim zaczęto w taki sam sposób traktować ubezpieczenie mieszkania (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/) w zakresie elementów ruchomych i stałych. Po drugie, decyzja o przeniesieniu ubezpieczenia mieszkania na nowego właściciela jest teraz w gestii ubezpieczyciela. Na wniosek Ubezpieczonego może więc on zdecydować o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z zapisów polisy mieszkaniowej na nabywcę, w przeciwnym razie umowa ubezpieczenia jest rozwiązywana z datą zmiany właściciela.

Jak wypowiedzieć polisę po sprzedaży mieszkania?

Wypowiedzenie ubezpieczenia już po sprzedaży mieszkania bądź domu przez zbywcę nieruchomości nie jest właściwie konieczne – pamiętajmy, że to ubezpieczyciel decyduje o tym, czy przepisze polisę na nabywcę, czy też nie. Jeśli przepisze, to nie jesteśmy dłużej stroną umowy. Jeśli nie przepisze, to umowa zostaje zakończona. W obu sytuacjach ubezpieczenie mieszkaniowe już nas nie dotyczy. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby to zbywca podejmował decyzję w tym zakresie.

Oczywiście każdy ma możliwość wypowiedzenia wcześniej polisy mieszkaniowej. Sposób i termin wypowiedzenia ubezpieczenia mieszkania zależy od ubezpieczyciela. W zależności od tego, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym mamy polisę, możemy obowiązywać nas chociażby różny okres wypowiedzenia. Różna może być także forma – w niektórym towarzystwach będziemy mogli wypowiedzieć umowę online, w innych potrzebny będzie papierowy dokument. Pamiętajmy, że nie musimy podawać powodu odstąpienia od umowy i mamy prawo do otrzymania niewykorzystanej części składki polisy.

Czy w przypadku rozwiązania polisy, ubezpieczony otrzyma zwrot składki?

Jak wspomnieliśmy, przed 12 sierpnia 2007 roku w przypadku rozwiązania polisy mieszkaniowej przez ubezpieczyciela bądź nabywcę nieruchomości, niewykorzystana część składki za ubezpieczenie przypadało nowemu właścicielowi. Po wprowadzeniu nowych przepisów pieniądze te przypadają zbywcy, a więc osobie, która taką polisę mieszkaniową wykupiła i która za nią zapłaciła. Pamiętajmy jednak, że nowe przepisy jasno określają, że taką decyzję o nieprzeniesieniu ubezpieczenia mieszkania na nowego właściciela podejmuje tylko ubezpieczyciel.


[1] https://dlajurysty.pl/art=823kc

Źródło: Aviva
 0

Czytaj także