Kolejny rekord na rynku nieruchomości komercyjnych

Kolejny rekord na rynku nieruchomości komercyjnych

Dodano: 
Biuro
Biuro / Źródło: Unsplash / Venveo
7,2 mld euro. Tyle w 2018 wyniosła w Polsce kwota transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. To absolutny rekord podsumowują eksperci firmy Savills.

Całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł w Polsce w 2018 roku ponad 7,2 mld euro. To o ponad 2,2 mld więcej, niż w roku ubiegłym, który także był rekordowym.

– Zgodnie z danymi firmy Savills, najwyższe w historii wolumeny transakcji odnotowano również w każdym z głównych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych. W 2018 r. w nieruchomości biurowe zainwestowano 2,75 mld euro, a w nieruchomości handlowe 2,5 mld euro. Imponujący wzrost odnotowano w przypadku nieruchomości magazynowych i przemysłowych (1,84 mld euro). Na nieruchomości hotelowe przypadło blisko 120 mln euro. – czytamy w analizie.

– Po trzech kolejnych latach dominacji sektora handlowego, która trwała od 2015 roku, nieruchomości biurowe ponownie znalazły się na szczycie listy aktywów preferowanych przez inwestorów. Był to jednak w dalszym ciągu bardzo dobry rok dla nieruchomości handlowych, gdzie za ponad 70% całkowitego wolumenu odpowiadały transakcje przeprowadzone w pierwszym kwartale. W 2018 roku inwestorzy stopniowo zwracali się ku nieruchomościom magazynowym i przemysłowym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w regularnych wzrostach w tym sektorze obserwowanych co kwartał. – mówi Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w Savills.

Magazyny

Także powierzchnie magazynowe przeżywają swój dynamiczny rozwój. Dzieje się tak głównie ze względu na coraz większą popularność zakupów w modelu e-commerce.

– Inwestorów przyciągają przede wszystkim bardzo silne podstawy do dalszego, długoterminowego wzrostu sektora logistycznego. Dużym atutem nieruchomości magazynowych i przemysłowych jest fakt, że są one bardzo zróżnicowaną klasą aktywów. Sektor oferuje atrakcyjne produkty zarówno dla funduszy typu core, jak i dla inwestorów oportunistycznych, jak również możliwość przeprowadzania transakcji portfelowych na dużą skalę. – mówi John Palmer, dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Savills.

Hossa będzie trwać

Według ekspertów Savills dobra kondycja rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych utrzyma się także w 2019 roku.

– Nastąpi to dzięki wzrostowi PKB, wysokiemu poziomowi konsumpcji, a także rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz inwestycjom publicznym. Wysoka aktywność inwestorów spodziewana jest przede wszystkim w sektorze nieruchomości biurowych i magazynowo-przemysłowych. Stopy kapitalizacji powinny utrzymać się na obecnym poziomie. – czytamy w analizie.

Źródło: Savills
 0

Czytaj także