GTC z zyskiem bliskim 20 mln euro

GTC z zyskiem bliskim 20 mln euro

Dodano: 
Korona Office Complex
Korona Office Complex Źródło: GTC
Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 19,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 12 proc. do 18 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł 20 mln euro” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

EPRA NAV wzrosła do 1,192 mld euro w porównaniu z 1,07 mld euro na dzień 31 grudnia 2018 r., podano także. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 29,55 mln euro wobec 27,48 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu wynajmu i usług sięgnęły 39,46 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 35,86 mln euro rok wcześniej.

Opłacalne inwestycje zagraniczne

„Wzrost jest związany przede wszystkim ze wzrostem przychodów z wynajmu w wyniku ukończenia i wynajęcia GTC White House, zakupu Mall of Sofia oraz ukończenia modernizacji i wynajęcia pierwszych dwóch budynków inwestycji Green Heart” – czytamy w komunikacie.

„Choć zrealizowaliśmy plan pod względem operacyjnym i finansowym, najbardziej ekscytujące wydarzenia o znacznym wpływie na wyniki osiągane przez GTC będą miały miejsce w nadchodzących kwartałach. Otwarcie Ada Mall w Belgradzie jeszcze w tym miesiącu i ukończenie czterech kolejnych budynków biurowych klasy A latem i jesienią przyczynią się do dalszej poprawy wyników” – skomentował prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Popyt na biura

„Duży popyt na nowoczesne wysokiej klasy powierzchnie biurowe to kluczowy czynnik skłaniający nas do dalszej pracy nad nowymi inwestycjami i przygotowania ich do procesu rozpoczęcia budowy, z myślą o dalszym rozwoju naszej działalności” – dodał prezes.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews
 

Czytaj także