Chcesz sprzedać mieszkanie? Nie czekaj do 2019 r.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Nie czekaj do 2019 r.

Dodano: 1
Mieszkanie
Mieszkanie / Źródło: Unsplash / ian dooley
Analitycy Home Broker ostrzegają. Z początkiem 2019 roku w życie wchodzą przepisy, które mogą znacząco utrudnić sprzedaż mieszkania. Na potrzebne dokumenty będziemy musieli poczekać nawet 4 miesiące.

– W związku z likwidacją użytkowania wieczystego i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku roku mały paraliż. Wszystko przez to, że bez zaświadczenia od dotychczasowego właściciela gruntu, mieszkanie nie będzie mogło zmienić właściciela. – czytamy w komunikacie Home Broker.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, na mocy ustawy „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, ponad 2,5 mln gospodarstw domowych w Polsce zmieni swój status prawny na właścicieli lub współwłaścicieli gruntu, na którym znajduje się ich dom, lub mieszkanie. Co ciekawe, część z tych osób może nawet o tym nie wiedzieć. Stanie się to automatycznie, bez konieczności załatwiania żadnych formalności.

– Ustawa mówi, że „Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wydaje odpowiedni organ. Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu – wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące. – mówi Marcin Krasoń z Home Broker.

Bez zaświadczenia nie sprzedaż mieszkania

Wniosek o wcześniejsze wydanie zaświadczenia będzie więc niezbędny osobom, które chcą sprzedać mieszkanie. Bez zaświadczenia będzie to bowiem niemożliwe. Jest ono podstawą do przygotowania transakcji przez notariusza. Dokument trafiać bowiem będzie także do sądu prowadzącego księgi wieczyste i będzie podstawą ujawnienia prawa własności gruntu.

Źródło: Home Broker
 1

Czytaj także