Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polski Holding Nieruchomości S.A.