Rozgrzany rynek kredytowy. Mimo drogich mieszkań, Polacy chętnie się zadłużają

Rozgrzany rynek kredytowy. Mimo drogich mieszkań, Polacy chętnie się zadłużają

Dodano: 
Budowa bloku
Budowa bloku
W sierpniu 2021 roku banki sprzedały kredyty hipoteczne za prawie 8,2 miliarda złotych. Pod względem wartości jest to wzrost o ponad 80 procent w stosunku do sierpnia 2020 roku – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

W sierpniu udzielono 24,6 tys. kredytów, czyli o 53 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych wyniosła ponad 57,7 mld zł.

Sierpień br. to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży. Kontynuowana jest hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w sierpniu 2021 r. osiągnęła kolejną rekordową wartość 333 tys. zł i była wyższa o 17,7 proc. od średniej z sierpnia 2020 r.

- Niewątpliwie źródłem tak dobrej koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych jest zarówno ogromny wzrost popytu na kredyt, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów (pozytywna reakcja podażowa), zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego. Wzrost średniej kwoty kredytu mieszkaniowego to bezpośredni efekt dalszego wzrostu cen nieruchomości, którego źródłem jest zarówno strona popytowa (gotówkowa – ucieczka przed inflacją i traktowanie nieruchomości jako alternatywy inwestycyjnej, jak i finansowana kredytem – czemu sprzyja ultra niski poziom stóp procentowych i wysoka dostępność kredytu), jak i podażowa (praktycznie brak nowych ofert na rynku pierwotnym) – puentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

O tym, że kupujemy coraz droższe mieszkania, świadczyć może fakt, że już ponad 26 proc. wartości udzielanych hipotek stanowią kredyty na kwoty powyżej 500 tys. zł i ich sprzedaż rośnie zdecydowanie najszybciej. Inna sprawa, że kupujemy coraz droższe mieszkania nie dlatego, że nagle poprawiła się nasza sytuacja finansowa, a dlatego, że z miesiąca na miesiąc ceny nieruchomości idą w górę.

Banki zmieniły politykę

Banki chętnie udzielają nie tylko kredytów hipotecznych, ale i gotówkowych. Prof. Rogowski zwrócił uwagę, obecnie banki chętniej udzielają kredytów na wyższe kwoty. Sprzyjają temu zarówno niskie stopy procentowe, jak też ogólna poprawa nastrojów zarówno po stronie konsumentów i instytucji finansowych.

- Trzeba również pamiętać, że obecnie to właśnie kredyty gotówkowe są jednym z najbardziej rentownych produktów kredytowych, co przy polepszeniu jakości tych kredytów, dodatkowo zachęca do udzielania tego rodzaju kredytów, szczególnie znanym bankowi klientom. 45 proc. akcji kredytowej z ośmiu miesięcy 2021 r. to konsolidacja, odnowienie czy rolowanie już posiadanego długu, a 25 proc. to dodatkowy kredyt (kolejny obok już obsługiwanego) - wylicza.

Tak więc 70 proc. wartości akcji kredytowej z okresu styczeń - sierpień 2021 r. to kredyty osób, które już spłacały kredyt gotówkowy. Często są to klienci o znanej bankowi historii kredytowej. Tylko 12 proc. wartości akcji kredytowej to pierwszy kredyt, a 18 proc. dotyczy powrotu klienta do kredytu gotówkowego.

Czytaj też:
Co czwarta hipoteka na pół miliona złotych. Nie ma powodów, by ceny mieszkań zaczęły spadać

Źródło: BIK / Wprost
 0

Czytaj także