PHN na fali wzrostowej. Zysk netto wyższy o 50 proc.

PHN na fali wzrostowej. Zysk netto wyższy o 50 proc.

Dodano: 
Yacht Park
Yacht Park / Źródło: Instagram / phn_sa
Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 47,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

– Skuteczna realizacja kolejnych inwestycji przekłada się na dobre i rosnące wyniki finansowe spółki. W 2018 roku zwiększyliśmy zarówno przychody z najmu do 160,0 mln zł wobec 149,7 mln zł w 2017 roku, jak i zysk netto o ponad 50 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Warto podkreślić, że EBITDA wyniosła 66,6 mln zł, co oznacza poprawę o niespełna 80 proc. w porównaniu do 2017 roku. Grupa kapitałowa PHN wykazuje oczekiwaną dynamikę wzrostu i ma dalszy potencjał rozwoju, który będzie kontynuowany w kolejnych latach. – napisał prezes Marcin Mazurek w liście załączonym do raportu rocznego.

Wynik z najmu wyniósł 84,6 mln zł (81,2 mln zł rok wcześniej), wynik na działalności deweloperskiej 0,1 mln zł (0,1 mln zł), a wynik z pozostałej działalności 1,3 mln zł (1,4 mln zł).

Czytaj też:
Na wyspie Wolin powstanie nowy hotel. Podpisano list intencyjny

Zysk operacyjny wyniósł 65,2 mln zł wobec 36,5 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację) wyniosła w 2018 roku 66,6 mln zł i była wyższa o 29 mln zł (77 proc.) względem ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu, odpisy aktualizujące wartość nieruchomości w rzeczowych aktywach trwałych, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zmianę rezerwy na odszkodowania w działalności deweloperskiej oraz rezerwy na roszczenia dotyczące lat ubiegłych) wyniosła 54,3 mln zł i była wyższa o 2,2 mln zł (4,2 proc.) r/r.

Przychody z najmu

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 160 mln zł w 2018 r. wobec 149,7 mln zł rok wcześniej; przychody z działalności deweloperskiej 0,6 mln zł wobec 0,7 mln zł, a przychody z pozostałej działalności 8,4 mln zł wobec 8,2 mln zł.

– Trendy panujące na rynku nieruchomości, przełożyły się również na wyniki grupy kapitałowej PHN. Na dzień 31.12.2018 roku grupa kapitałowa PHN osiągnęła rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej w swojej ośmioletniej historii, uzyskując poziom 7,8 proc. dla nieruchomości pozostających w portfelu. – podano także w raporcie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku portfel nieruchomości grupy obejmował 137 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2516,7 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 146,4 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 31,7 mln zł wobec 25,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także