Budimex z zyskiem za 2018 r. niższym o ponad 160 mln. Prezes wyjaśnia przyczyny

Budimex z zyskiem za 2018 r. niższym o ponad 160 mln. Prezes wyjaśnia przyczyny

Dodano: 
Budowa
Budowa / Źródło: Unsplash / Michael Bader
Budimex odnotował 305,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 464,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pod koniec lutego br. spółka podała wynika z wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich, Grupa Budimex miała 7,38 mld zł przychodów i 305,42 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r.

Czytaj też:
Blocher: Apelujemy o dodatkowe zachęty do zatrzymania pracowników z innych krajów w Polsce

Zysk operacyjny wyniósł 417,01 mln zł wobec 588,32 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie rocznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7387,14 mln zł w 2018 r. wobec 6369,31 mln zł rok wcześniej.

Winne ceny materiałów budowlanych

Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie 10,1 mld zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do poprzedniego roku.

– Mamy świadomość, że na wyniki Grupy znacząco wpłynął wzrost cen materiałów budowlanych przy bardzo ograniczonej waloryzacji umów, szczególnie w infrastrukturze drogowej. Dla branży budowlanej, w tym także dla nas rok 2018 był bardzo trudny. Wysoki wzrost cen surowców zmniejszył marże dużych firm budowlanych do poziomów niemalże zerowych. Coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z rosnącym zadłużeniem, zarówno ze względu na zwiększające się koszty, jak i zatory płatnicze. Skutkuje to większą niż w ostatnich czterech latach falą upadłości spółek budowlanych. Na tle całej branży wyniki Grupy Budimex są – naszym zdaniem – optymalne i dają pewność stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Także portfel kontraktów, rozpoczętych w ostatnim roku przez naszą grupę, oceniamy jako stabilny i dający gwarancję zysku dla akcjonariuszy. – napisał prezes Dariusz Blocher w liście załączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 321,6 mln zł wobec 449,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także