Erbud w 2018 odnotował ponad 20 mln zł straty

Erbud w 2018 odnotował ponad 20 mln zł straty

Dodano: 
Plac budowy
Plac budowy / Źródło: Unsplash / Luke Besley
Erbud odnotował 20,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 22,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 17,31 mln zł wobec 37,72 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -2,32 mln zł wobec 48,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2331,9 mln zł w 2018 r. wobec 1805,46 mln zł rok wcześniej.

– Ubiegły rok był równocześnie czasem, w którym musieliśmy zmierzyć się z problemami wywołanymi gwałtowną zmianą otoczenia rynkowego w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Grupa Erbud nie uniknęła konsekwencji rosnących kosztów pracy, usług podwykonawczych, transportu i materiałów budowlanych. Na koniec pierwszego półrocza zaksięgowaliśmy stratę. W kolejnych sześciu miesiącach odnotowaliśmy 8,8 mln zł zysku netto, co pozwoliło zmniejszyć stratę netto z (29,9) mln na koniec czerwca do (21,1) mln zł na koniec grudnia. – napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Szansa na odrobienie straty

Silny portfel zamówień o wartości 2,5 mld zł na koniec 2018 roku pozwala liczyć na odrobienie straty i powrót do zysków w niedalekiej perspektywie, podano także.

Czytaj też:
Budimex z zyskiem za 2018 r. niższym o ponad 160 mln. Prezes wyjaśnia przyczyny

– Kluczowym segmentem w 2018 roku tradycyjnie było dla nas budownictwo kubaturowe, które przyniosło - łącznie w kraju i za granicą - prawie 1,8 mld zł przychodów. Umocniliśmy swoją pozycję zwłaszcza w segmencie budownictwa szpitali, od kilku lat jesteśmy też szczególnie aktywni w segmencie budowy hoteli. Na szczególną uwagę wśród kontraktów pozyskanych w ubiegłym roku przez Grupę Erbud zasługuje umowa spółki PBDI S.A. (w konsorcjum z Mosty Łódź S.A.) na realizację odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku o wartości ponad 715 mln zł. Potwierdzamy tym samym, że dążenie do dywersyfikacji segmentowej nie pozostaje jedynie w sferze deklaracji, a oprócz budownictwa kubaturowego przykładamy dużą wagę także do innych obszarów, m.in. budownictwa inżynieryjno-drogowego. – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 12,26 mln zł wobec 12,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj też:
Lokum Deweloper w 2018 roku zarobił 7 mln zł mniej niż rok wcześniej. Priorytetem utrzymanie wysokiej rentowności

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także