Polimex-Mostostal zamknął 2018 rok na plusie. Zastrzyk optymizmu po dużej stracie rok wcześniej

Polimex-Mostostal zamknął 2018 rok na plusie. Zastrzyk optymizmu po dużej stracie rok wcześniej

Dodano: 
Budowa budynku mieszkalnego
Budowa budynku mieszkalnego Źródło: Fotolia / ilkercelik
Polimex-Mostostal odnotował 16,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 137,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,46 mln zł wobec 74,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r. wobec 2 421,08 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 22,1 mln zł wobec 82,56 mln zł zysku rok wcześniej.

– Wszystkie powyższe sukcesy oraz zrealizowane działania mają odzwierciedlenie w pozytywnych, na tle wyników z branży, wynikach finansowych, jakie grupa kapitałowa prezentuje za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ok. 1 637 mln zł. Wynik EBITDA grupy kapitałowej jest dodatni i wyniósł ok. 62 mln zł. Łączny zysk netto grupy kapitałowej wyniósł ok. 16 mln zł. – napisał prezes Krzysztof Figat w liście dołączonym do raportu.

Spadek przychodów w 2018 r. o 47,9 proc. wobec porównywalnych danych za 2017 r. wynika z zakończenia realizacji kontraktu Kozienice, które nastąpiło w grudniu 2017 roku, podano w raporcie.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

Źródło: ISBnews
 

Czytaj także